BENDRADARBIAVIMO SU PASLAUGŲ TEIKĖJU POLITIKA
Paslaugų teikėjo, prieš pradedant naudotis Puslapio paslaugomis, prašome atidžiai perskaityti šią Bendradarbiavimo su paslaugų teikėju politiką, nes ji reglamentuos Paslaugų teikėjo santykius su Puslapio savininku. Jeigu nesutinkate su šia Bendradarbiavimo su paslaugų teikėju politika, Puslapio paslaugomis naudotis negalite.
Sąvokų apibrėžimai:
1.   Paslaugų teikėjas  
– asmuo, kuris yra užsiregistravęs Puslapyje ir (ar) Mobiliojoje aplikacijoje ir turi teisę susikurti Asmeninį puslapį (kaip jis apibrėžiamas Privatumo politikoje), reklamuoti teikiamas grožio paslaugas ir (ar) administruoti savo grožio specialistus, taip pat teikiamų paslaugų administravimo įrankiais Puslapyje;
2.   Puslapis  
– grožio paslaugų paieškos, reklamos bei užsakymo ir administravimo galimybių interneto puslapis www.watalook.lt;
3.   Puslapio savininkas  
– UAB „Telas“, Lietuvos Respublikoje įsteigta uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 304139032, adresas korespondencijai - Lietuvos Respublika, Kauno m. sav. Kauno m., Maironio g. 26B.
4.   PVM  
– Lietuvos Respublikoje taikomas pridėtinės vertės mokestis, apibrėžiamas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme.
5.   Konfidenciali informacija  
- informaciją apie kitą Sutarties šalį, jos rinkodaros planus, klientus, užsakovus, verslus, veiklos planus, finansus, technologijas ar reikalus.
6.   Registruotas lankytojas  
– asmuo, kuris yra užsiregistravęs Puslapyje ir (ar) Mobiliojoje aplikacijoje ir turi teisę naudotis grožio paslaugų paieškos ir užsakymo paslaugomis;
7.   Mėnesinis mokestis  
– mėnesinis, kas 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų Puslapio savininkui mokamas 19,99 EUR mokestis, už kurį Puslapio savininkas įsipareigoja Paslaugų teikėjui suteikti Paslaugas, apibrėžtas Sutarties 1 punkte;
8.   Cardinity  
– UAB „Click2Sell“, įmonės kodas 300110581, adresas Saulėtekio al. 15, Vilnius, Lietuva, teikianti Cardinity paslaugas Puslapio savininkui ir Paslaugų teikėjui;
9.   Cardinity paslaugos  
– mokėjimo apdorojimo paslaugos, kurias Cardinity teikia Puslapio savininkui ir Paslaugų teikėjui, įskaitant paslaugas, leidžiančias Puslapio savininkui priimti mokėjimus iš Paslaugų teikėjų,
10.   Sutartis  
– susitarimas tarp Paslaugų teikėjo ir Puslapio savininko, kuriam yra taikomos visos šios mokėjimų politikos sąlygos.
PUSLAPIO SAVININKO IR PASLAUGŲ TEIKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI
1.  
Puslapio savininkas įsipareigoja Paslaugų teikėjui už Mėnesinį mokestį suteikti šias paslaugas (toliau – Paslauga):
1.1  
elektroninį kalendorių,
1.2  
Puslapio savininko siunčiamus priminimus vizitui pas jį užsiregistravusiam Registruotam lankytojui (kaip jis apibrėžiamas Privatumo politikoje) apie artėjantį apsilankymą trumposiomis SMS žinutėmis,
1.3  
virtualią vizitinę kortelę (angl. QR code),
1.4  
Paslaugų teikėjo paskyros integraciją į (i) socialinius tinklus „Facebook“ ir „Instagram“, (ii) internetinio puslapio www.google.com paieškos rezultatus, juose skelbiant ir reklamuojant Registruoto lankytojo profilį ir paslaugas,
1.5  
individualią internetinę paskyrą Puslapyje;
1.6  
Paslaugų teikėjo mobiliajame telefone jau turimos Registruoto lankytojo kontaktinės informacijos perkėlimą į mobiliąją aplikaciją (angl. App).
3.  
Puslapio savininkas įsipareigoja už Paslaugų teikėjo mokamą 0,50 EUR mokestį (toliau – Paros mokestis) jam suteikti virtualią „Žvaigždę“, kuri 24 valandų terminui suteikia Paslaugų teikėjo paskyrai rikiavimo modelį specialistų sąraše (toliau – Žvaigždė) Puslapio specialistų paieškos rezultatuose. Šio rikiavimo modelio dėka Paslaugų teikėjai, turintys Žvaigždę(-es), Puslapio specialistų paieškos rezultatuose yra rikiuojami aukščiau Žvaigždės(-ių) neturinčių Paslaugų teikėjų, ar jų turinčių mažiau. Maksimalus galimas įsigyti Žvaigždžių kiekis – 5 (penkios). Paslaugų teikėjai, turintys vienodą Žvaigždžių kiekį, tarpusavyje specialistų paieškos rezultatuose yra rikiuojami pagal „Žvaigždžių“ įsigijimo laiką – naujausi viršuje.
4.  
Paslauga ir Žvaigždė(-ės) yra suteikiamos tik po faktinio jų apmokėjimo, t. y. po to, kai lėšas gauna Puslapio savininkas, kaip jis yra apibrėžiamas Privatumo politikoje.
5.  
Paslauga Registruotam lankytojui yra teikiama kaip visuma, t. y. Registruotas lankytojas sutinka, jog tuo atveju, jei viena iš Paslaugos sudedamųjų dalių jam yra nereikalinga ir (ar) jis ja nesinaudoja, mėnesinio mokesčio dydžio koreguoti galimybės nėra.
6.  
Registruotas lankytojas besąlygiškai sutinka, jog nei Mėnesinis mokestis, nei Paros mokestis nėra grąžinamas tuo atveju, jei po apmokėjimo, tačiau nepasibaigus Paslaugos teikimo ir (ar) Žvaigždės galiojimo terminui, Paslauga ir (ar) Žvaigždė nebėra naudojama ir (ar) reikalinga, arba Paslaugų teikėjo paskyra yra ištrinama Puslapio savininko ar Paslaugų teikėjo iniciatyva.
7.  
Mainais už gaunamas Puslapio savininko paslaugas Paslaugų teikėjas, be įsipareigojimų, numatytų Asmeninio puslapio turinio politikoje ir Naudojimosi puslapiu taisyklėse, prisiima šiuos įsipareigojimus:
7.1  
Paslaugų teikėjas sutinka mokėti Mėnesinį mokestį Puslapio savininkui kas 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Iki Paslaugos galiojimo termino pabaigos likus 5 kalendorinėms dienoms, Puslapio savininkas Paslaugų teikėjui siunčia pranešimą apie tai, jog nuo Paslaugų teikėjo nurodytos banko sąskaitos Cardinity nuskaičiuos Mėnesinį mokestį. Tuo atveju, jei lėšų nuskaičiavimo dieną Cardinity dėl bet kokios priežasties nepavyksta nuskaičiuoti Mėnesinį mokestį nuo Paslaugų teikėjo banko sąskaitos, Paslaugų teikėjo paskyrą Puslapio savininkas laikinai užblokuoja iki tol, kol lėšas Cardinity nuo Paslaugų teikėjo sąskaitos nuskaičiuos. Nuo tada, kai lėšos pasiekia Puslapio savininką, Paslaugų teikėjo paskyra atblokuojama ir ja vėl galima naudotis 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų laikotarpiui. Pažymime, kad PVM Paslaugų teikėjas nemoka.
7.2  
Paslaugų teikėjas sutinka ir pareiškia, jog savo teikiamas paslaugas valdys ir vykdys laikydamasis aukščiausių verslo ir paslaugų standartų. Paslaugų teikėjas taip pat užtikrina, jog turi visas licencijas, sutikimus, leidimus ir draudimą (jei taikoma), kurie jam yra reikalingi norint teikti Paslaugų teikėjo paslaugas.
MOKĖJIMŲ PUSLAPIO SAVININKUI VYKDYMAS
8.  
Siekiant užtikrinti, kad visi mokėjimai būtų tvarkomi saugiai ir laikantis mokėjimų įstatymų, mokėjimų apdorojimo paslaugas Paslaugų teikėjui teikia Cardinity, o mokėjimų procedūras reglamentuos sutartis, kurioje bus apibrėžiamos ir Cardinity paslaugų teikimo sąlygos. Šią sutartį Paslaugų teikėjas pasirašys su Cardinity prieš vykdydamas pirmąjį Mėnesinį mokestį.
9.  
Paslaugų teikėjas, sutikdamas su šia Sutartimi, Puslapio savininkui neturės pretenzijų už bet kokią žalą, kurią Cardinity sukėlė Paslaugų teikėjui bet kokiais būdais.
ATSAKOMYBĖ
10.  
Paslaugų teikėjas supranta ir sutinka su tuo, kad Puslapio savininkas neteikia jokių patvirtinimų ar garantijų, jog Puslapis veiks ir Paslaugos jame bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, pilna apimtimi arba, kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Lankytojui ir (ar) Registruotam lankytojui ir (ar) Paslaugų teikėjui ar tretiesiems asmenims. Puslapio savininkas nėra ir nebus atsakingas už Puslapyje esančio turinio ir skelbiamos informacijos neteisėtumą, neatitikimus, netikslumą ar klaidingumą (išskyrus tą informaciją, kurią pateikia pats Puslapio savininkas) ir dėl to kilusias neigiamas pasekmes Lankytojui, Registruotam lankytojui, Paslaugų teikėjui ar tretiesiems asmenimis.
11.  
Pasibaigus Paslaugos galiojimui, t. y. praėjus 30 kalendorinių dienų po Puslapio savininko gauto Paslaugų teikėjo mokėjimo už Paslaugas ir (ar) Žvaigždes, Paslaugų teikėjui yra išrašoma sąskaita-faktūra, kuri yra pristatoma Paslaugų teikėjo nurodytu el. paštu. Į pateikiamą sąskaitą-faktūrą taip pat įtraukiamas mokestis už Žvaigždes, kurias per sąskaitos-faktūros laikotarpį panaudojo Paslaugų teikėjas.
12.  
Jei Paslaugų teikėjas savo paskyrą ištrina, ar Puslapio savininkas jo paskyrą ištrina dar nepasibaigus Paslaugos ar Žvaigždės galiojimo laikotarpiui, sąskaita-faktūra Paslaugų teikėjui pristatoma paskyros ištrynimo dieną.
13.  
Paslaugų teikėjas atsako už tai, kad jo nurodytoje banko sąskaitoje mokesčių nuskaitymo pagal sutarties su Cardinity dieną būtų pakankamas lėšų likutis jų nuskaitymui įvykdyti ir nebūtų daromos kliūtys šias lėšas nuskaityti Cardinity naudojamomis priemonėmis. Priešingu atveju Puslapio savininkas atlieka veiksmus, nurodytus šios Mokėjimų politikos 7.1. punkte.
KONFIDENCIALUMAS
14.  
Kiekviena šalis patvirtina, kad vykdant šią Sutartį, jos galiojimo metu ar pan. ji gali gauti arba kitaip sužinoti Konfidencialią informaciją apie kitą šalį. Konfidenciali informacija yra privati ir konfidenciali kitos šalies informacija.
15.  
Kiekviena šalis įsipareigoja visada rūpintis, kad būtų išlaikytas Konfidencialios informacijos slaptumas, saugiai laikyti visą Konfidencialią informaciją ir rūpintis, kad ji būtų laikoma saugiai ir būtų apsaugota nuo vagystės, sugadinimo, praradimo ar neteisėtos prieigos, taip pat bet kuriuo metu galiojant šiai Sutarčiai ir jai pasibaigus be išankstinio rašytinio Konfidencialios informacijos savininko sutikimo tiesiogiai ar netiesiogiai nenaudoti, neatskleisti, neeksploatuoti, nekopijuoti ir nekeisti jokios Konfidencialios informacijos, taip pat neleisti ir neduoti leidimo tai daryti trečiajam asmeniui, nebent to reikia vieninteliam tikslui – vykdyti savo teises ir įsipareigojimus pagal šią Sutartį.
16.  
Sutartyje nustatytos sąlygos ir įpareigojimai netaikomi Konfidencialiai informacijai, kuri:
16.1  
yra viešai žinoma tuo metu, kai ją gauna gavėjas;
16.2  
vėliau tampa viešai žinoma ne dėl jos gavėjo, jo pareigūnų, darbuotojų ar atstovų kaltės;
16.3  
gavėjas ją teisėtai gauna iš trečiojo asmens be jokių apribojimų; arba
16.4  
jau yra žinoma gavėjui iki jos gavimo pagal šią Sutartį.
17.  
Gavėjas Konfidencialią informaciją gali atskleisti konfidencialiais pagrindais profesionaliam gavėjo patarėjui arba tais atvejais, kai ji turi būti atskleidžiama pagal įstatymus, taisykles ar kompetentingos institucijos nurodymu.
18.  
Konfidencialumo įsipareigojimai lieka galioti šią Sutartį nutraukus arba pasibaigus jos galiojimui.
ĮSIPAREIGOJIMŲ NEVYKDYMAS
19.  
Jei Paslaugos teikėjas nevykdo savo įsipareigojimo nurodytoje banko sąskaitoje turėti pakankamą lėšų likutį, reikalingą nuskaityti Cardinity priemonėmis kaip mokestį už Puslapio savininko suteiktas paslaugas, Puslapio savininkas pasilieka teisę per 3 (tris) mėnesius ištrinti Paslaugų teikėjo paskyrą ir jos duomenis.
GINČŲ SPRENDIMO TVARKA
20.  
Visi ginčai, kilę iš santykių tarp Paslaugų teikėjo ir Puslapio savininko, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka. Teritorinis teismingumas nustatomas pagal Puslapio savininko buveinės vietą.
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
21.  
Puslapio savininkas turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai iš dalies ar visiškai pakeisti Mokėjimų politiką. Apie bet kokius Mokėjimų politikos pasikeitimus Paslaugų teikėjai bus informuoti Puslapyje, taip pat Paslaugų teikėjai apie tokius pasikeitimus bus informuoti Puslapio savininko pranešimu, kuris bus siunčiamas Paslaugų teikėjų elektroninio pašto adresu, pateiktais registracijos Puslapyje metu.
22.  
Tuo atveju, jeigu Paslaugų teikėjas nesutinka su nauja Mokėjimų politikos redakcija, toks Paslaugų teikėjas turi teisę atsisakyti naujai pakeistos Mokėjimų politikos. Paslaugų teikėjas savo atsisakymą Puslapio savininkui turi pateikti raštu elektroniniu pašto adresu labas@watalook.lt su sąlyga, kad pateikiant atsisakymą sutikti su naujai pakeista Mokėjimų politika yra prarandama teisė naudotis Puslapio paslaugomis.
23.  
Paslaugų teikėjas gali kreiptis į Puslapio savininką šios Mokėjimų politikos taisyklių 17 punkte nurodytu elektroninio pašto adresu dėl kilusių klausimų ir papildomos informacijos, susijusios su šia Mokėjimų politika, suteikimo.
24.  
Mokėjimų politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami Puslapyje.
25.  
Jeigu kuri nors šios Mokėjimų politikos nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Mokėjimų politikos nuostatų. Tokiu atveju, šios Mokėjimų politikos šalys susitaria pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip ir pakeistoji norma.